*You can search users typing SteamID64 if someone searched this users before writing his nickname from Faceit

TOP 100 PLAYERS ON FACEIT of region: EU / COUNTRY: BG

SELECT REGION:

Position Player Country ELO points Level
1 STANN1SLAW14 BG 4403 10
2 Patrick-- BG 4118 10
3 numb BG 3747 10
4 Zix--- BG 3743 10
5 Foreign--- BG 3678 10
6 SPELLAN BG 3668 10
7 h4rn BG 3656 10
8 mar-yAw BG 3639 10
9 REDS7AR BG 3636 10
10 100IAN- BG 3587 10
11 KalubeR- BG 3559 10
12 doublemagic BG 3532 10
13 dennyslaw BG 3524 10
14 niki1needDOC BG 3473 10
15 poizon BG 3445 10
16 Rock1nG BG 3427 10
17 doubleeeeeee BG 3422 10
18 v1c7oRLuD BG 3383 10
19 nk4y-- BG 3374 10
20 _Something BG 3372 10
21 dream3r--- BG 3367 10
22 blocker BG 3352 10
23 minq- BG 3346 10
24 SHiPZ1017 BG 3338 10
25 hybriDdddddd BG 3316 10
26 1oxygen BG 3284 10
27 Geko- BG 3226 10
28 Rainwaker- BG 3222 10
29 -btf BG 3216 10
30 nSd-- BG 3212 10
31 tomfordche BG 3204 10
32 Flashback-- BG 3192 10
33 onlinegod_ BG 3186 10
34 viltrex--- BG 3153 10
35 Krs7N_- BG 3150 10
36 MagicMoment BG 3149 10
37 rafftu BG 3141 10
38 POP0V BG 3136 10
39 bubbleraww BG 3133 10
40 MEGA-- BG 3097 10
41 SAiKY BG 3096 10
42 Devilkata BG 3092 10
43 WakeRobin BG 3075 10
44 rawn- BG 3074 10
45 fbAdd- BG 3043 10
46 itzwolfenbg BG 3038 10
47 t3am0wner BG 3031 10
48 Novaka BG 3017 10
49 VNko BG 3015 10
50 SLEEPY22 BG 3015 10
51 ayrtoN1 BG 3009 10
52 vylk BG 3007 10
53 dippoo BG 2992 10
54 trippsteel-- BG 2991 10
55 Brani BG 2985 10
56 cheesy-iwnl- BG 2984 10
57 steffe2k9--- BG 2976 10
58 pNshr BG 2962 10
59 topkekwow BG 2953 10
60 delusion- BG 2928 10
61 SASHANOJ- BG 2909 10
62 Muhacir BG 2904 10
63 iNjURED12 BG 2897 10
64 MBTPashata BG 2886 10
65 blink--- BG 2886 10
66 spyleader1g BG 2881 10
67 allvsMe- BG 2880 10
68 topias1 BG 2879 10
69 this_aint_me BG 2864 10
70 matrexA- BG 2863 10
71 jelezn1q- BG 2862 10
72 17shots BG 2857 10
73 dreem- BG 2857 10
74 PreSlav BG 2842 10
75 miteww_ BG 2831 10
76 wiNdruNNer- BG 2831 10
77 splint9ka BG 2830 10
78 UnstableMind BG 2825 10
79 lightdice BG 2814 10
80 mrblack109 BG 2812 10
81 -meriodasuu- BG 2812 10
82 VOLTANI BG 2811 10
83 ExpR4ind BG 2797 10
84 Libido- BG 2788 10
85 Rado1994 BG 2786 10
86 SeriousJuan BG 2772 10
87 KRIP BG 2767 10
88 shaiK- BG 2764 10
89 Partodis BG 2763 10
90 Duplicate- BG 2762 10
91 Critias BG 2758 10
92 hypntca BG 2752 10
93 Levskarcheto BG 2751 10
94 psychobg1 BG 2750 10
95 Eso177 BG 2750 10
96 zlatyo BG 2748 10
97 yaraMAZ- BG 2745 10
98 tek- BG 2743 10
99 revenant-- BG 2741 10
100 DARIEN_ BG 2739 10

Latest profiles

TOP 5 ELO

TOP 5 K/D Ratio