*You can search users typing SteamID64 if someone searched this users before writing his nickname from Faceit

mgf

TOP 100 PLAYERS ON FACEIT of region: EU / COUNTRY: BG

SELECT REGION:

Position Player Country ELO points Level
1 PARADiZSExx BG 3858 10
2 Patrick-- BG 3792 10
3 mar-yAw BG 3631 10
4 Zix--- BG 3625 10
5 dennyslaw BG 3565 10
6 shaiK- BG 3564 10
7 _bubble_ BG 3541 10
8 SHiPZ1017 BG 3518 10
9 ExpR4ind- BG 3453 10
10 Vert--- BG 3399 10
11 dippoo BG 3398 10
12 Rainwaker- BG 3352 10
13 doublemagic BG 3337 10
14 dream3r--- BG 3330 10
15 niki1needDOC BG 3323 10
16 v1c7oRLuD BG 3314 10
17 KalubeR- BG 3306 10
18 LibidozWeRR BG 3293 10
19 Foreign--- BG 3284 10
20 FluviaL BG 3282 10
21 dreamje--- BG 3272 10
22 allvsMe- BG 3261 10
23 rafftu BG 3259 10
24 ST1GMA-_- BG 3243 10
25 SPELLAN BG 3235 10
26 Brani BG 3230 10
27 t3am0wner BG 3218 10
28 SkyFallz BG 3218 10
29 Rock1nG BG 3213 10
30 nSd-- BG 3189 10
31 3186
32 doubleeeeeee BG 3172 10
33 11steffe BG 3167 10
34 AwaykeN BG 3165 10
35 mkay-- BG 3164 10
36 1oxygen BG 3160 10
37 DaichONFIRE BG 3155 10
38 STANN1SLAW14 BG 3150 10
39 armyman BG 3144 10
40 blocker BG 3133 10
41 Krs7N BG 3118 10
42 SeriousJuan BG 3104 10
43 viltrex1337 BG 3101 10
44 Devilkata BG 3092 10
45 triplesteel BG 3090 10
46 topkekwow BG 3088 10
47 spyleader1g BG 3081 10
48 kelien BG 3074 10
49 RunQuickSee BG 3070 10
50 Grashog BG 3067 10
51 100IAN- BG 3063 10
52 SAiKY BG 3058 10
53 WakeRobin BG 3054 10
54 dimo- BG 3052 10
55 Duplicate- BG 3039 10
56 itzwolfenbg BG 3038 10
57 fbAdd- BG 3036 10
58 minq- BG 3033 10
59 POP0V BG 3033 10
60 Muhacir BG 3020 10
61 ayrtoN1 BG 3011 10
62 Novaka BG 3004 10
63 musah1 BG 3002 10
64 Critias BG 3001 10
65 VNko BG 3000 10
66 -btf BG 2998 10
67 Partodis BG 2993 10
68 milkyy_ BG 2991 10
69 SLEEPY22 BG 2974 10
70 lightdice BG 2969 10
71 -Firewall- BG 2969 10
72 nrns BG 2954 10
73 Laskko-- BG 2952 10
74 -homiEE BG 2949 10
75 SiNN3R- BG 2937 10
76 pNshr BG 2934 10
77 Flashback-- BG 2924 10
78 WhyOnlyMe BG 2923 10
79 WolfenTR BG 2922 10
80 xek BG 2919 10
81 BENDJAKA-- BG 2919 10
82 psychobg1 BG 2905 10
83 Geko- BG 2893 10
84 cheesy-iwnl- BG 2883 10
85 niku BG 2879 10
86 corepernik BG 2874 10
87 zlatyo BG 2868 10
88 iNjURED12 BG 2857 10
89 nk4y-- BG 2854 10
90 matrexA- BG 2850 10
91 villYyYy BG 2848 10
92 OS-- BG 2847 10
93 2843
94 ivrchy BG 2839 10
95 -KTR- BG 2834 10
96 Skrimoicho BG 2816 10
97 afterlifee BG 2812 10
98 -meriodasuu- BG 2812 10
99 sn0w-- BG 2799 10
100 blink--- BG 2795 10

Latest profiles

TOP 5 ELO

TOP 5 K/D Ratio